اژه دنگیزینده یر تیتره دی

بو یر تیتره مه سینده ییتگی چکیلمأندیگی حابار بریلدی

1662346
اژه دنگیزینده یر تیتره دی

 

تۆرکیأنینگ موغلا ولایاتی نینگ داتچا شهری نینگ قوُلاییندا اژه دنگیزی نینگ ایچرسینده یر تیتره دی.

تۆرکیأنینگ واغتی بیلن ساغات 01.14-ده بوُلان یر تیتره مه سی نینگ گۆیجۆنینگ 5.3 بوُلاندیغی حابار بریلدی.

یر تیتره مه سی نینگ مرکزی نینگ دنگیزینگ اۆستۆندن 11.4 کیلومتر چونگلوقدا، داتچانینگ 40 کیلومتر اوزاغیندا بوُلاندیغی بیلدیریلدی.

بو یر تیتره مه سینده ییتگی چکیلمأندیگی حابار بریلدی.دِگیشلی حابارلار