کروناویروس: تۆرکیه ده سانجیم ایشینه دوُوام ادیلیأر

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی واکسیناسیون دوُوام ادیأر

1655804
کروناویروس: تۆرکیه ده سانجیم ایشینه دوُوام ادیلیأر

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کسلینه قارشی واکسیناسیون دوُوام ادیأر.

شو واغتا چنلی 32 میلیون 300 مۆنگ واکسن اورولدی.

بیرینجی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 18 میلیون 800 مۆنگ آداما یتدی.

ایکنجی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی 13 میلیون 500 مۆنگ آداما یتدی.

اینگ کؤپ واکسن ایستامبول، آنکارا، ایزمیر و بورسادا اورولدی.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار