تۆرکیه ده کروناویروسا قارشی سانجیم دوُوام ادیأر

شو واغتا چنلی یورتدا اورولان واکسن سانی 27 میلیون 310 مۆنگدن گچدی

1642918
تۆرکیه ده کروناویروسا قارشی سانجیم دوُوام ادیأر

 

تۆرکیه ده کروناویروس بیلن گؤره شه دوُوام ادیلیأر.

شو واغتا چنلی یورتدا اورولان واکسن سانی 27 میلیون 310 مۆنگدن گچدی.

1-نجی دز واکسن اوردورانلارینگ سانی 15 میلیون 630 مۆنگ آدامدان گچدی.

ایکینجی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی بوُلسا 11 میلیون 680 آداما یتدی.

تۆرکیه گچن گۆن بیوان تک شرکتی بیلن 90 میلیون دُز فایزر واکسن ساتین آلماق باراسیندا ایلالاشیپدی.دِگیشلی حابارلار