کروناویروس: تۆرکیه ده واکسیناسیون بیلن باغلانشیقلی حابار

یورتداقی کسلحانالار و ساغلیغی قوُراییش مرکزلرینده واکسیناسیون ایشینه دوُوام ادیلیأر

1637642
کروناویروس: تۆرکیه ده واکسیناسیون بیلن باغلانشیقلی حابار

 

تۆرکیه ده کروناویروسا قارشی سانجیم دوُوام ادیأر.

شو واغتا چنلی اورولان واکسن سانی 25 میلیون 200 مۆنگ سانینا قوُلایلادی.

1-نجی دُز واکسن اورانلارینگ سانی 14 میلیون 670 مۆنگدن گچدی.

ایکینجی دُز اوردورانلارینگ سانی 10 میلیون 530 مۆنگ آداما قوُلایلادی.

یورتداقی کسلحانالار و ساغلیغی قوُراییش مرکزلرینده واکسیناسیون ایشینه دوُوام ادیلیأر.دِگیشلی حابارلار