تۆرکیأنینگ وزیرلر کابینه سینده 2 وزیر اۆیتگه‌دیلدی

تۆرکیأنینگ جمهورباشلیقلیق کابینه سیندأکی وزیرلرینگ سانی 16-دان 17 سانینا یتدی

1625428
تۆرکیأنینگ وزیرلر کابینه سینده 2 وزیر اۆیتگه‌دیلدی

 

تۆرکیأنینگ سؤودا وزیری روحسار پک جان ینگ یرینه محمت موش گلدی.

ماشغالا و سوسیال حیذماتلار وزیرلیگی بوُلسا ماشغالا و سوسیال حیذماتلار وزیرلیگی و ایش و سوسیال حوُوپسوزلیق وزیرلیگی آدی بیلن ایکی وزیرلیک بوُلدی.

شیله لیک بیلن اوُزالقی وزیر زهرا زۆمرۆد سلچوق ینگ وظیپه سی قوتاردی.

ماشغالا و سوسیال حیذماتلار وزیری دریا یانیق، ایش و سوسیال حیذماتلار وزیری ودات بیلگین بوُلدی.

شیله لیک بیلن تۆرکیأنینگ جمهورباشلیقلیق کابینه سیندأکی وزیرلرینگ سانی 16-دان 17 سانینا یتدی.


اتیکتلر: #وزیر , #کابینه

دِگیشلی حابارلار