تۆرکیه ده اوردوریلان کروناویروس واکسنی نینگ سانی ۱۸ میلیونا قوُلایلادی

شو واغتا چنلی یوردونگ 81 ولایاتیندا اوردوریلان واکسن سانی ۱۸ میلیونا قوُلایلادی

1616873
تۆرکیه ده اوردوریلان کروناویروس واکسنی نینگ سانی ۱۸ میلیونا قوُلایلادی

 

تۆرکیه ده کروناویروسا قارشی سانجیم دوُوام ادیأر.

شو واغتا چنلی یوردونگ 81 ولایاتیندا اوردوریلان واکسن سانی ۱۸ میلیونا قوُلایلادی.

بیرینجی دُز واکسن اوردوران تۆرکیأنینگ یورتداشلاری نینگ سانی 10 میلیون 570 مۆنگ آدامدان گچدی.

ایکینجی دُز واکسن اوردورانلارینگ سانی بوُلسا 7 میلیون 420 مۆنگ آدامدان کؤپ.

یورتدا واکسیناسیون ایشی دوُوام ادیأر.دِگیشلی حابارلار