تۆرکیه ده کروناویروس بیلن باغلانشیقلی ماغلومات

ساغلیغینا قوُوشانلارینگ سانی 3 میلیون 35 مۆنگ 43 آدامدان گچدی

1613166
تۆرکیه ده کروناویروس بیلن باغلانشیقلی ماغلومات

 

تۆرکیه ده تأزه گؤرنۆشلی کروناویروس سبأپلی سوُنگقی 24 ساغاتدا 176 آدام آرادان چیقدی.

آرادان چیقانلارینگ سانی 31 مۆنگ 713 آداما یتدی.

دۆین 243 مۆنگ 738 آدام تست بردی.

شوُلاردان 1424 آدام کروناویروس کسلی بوُلاندیغی بیلدیریلدی.

کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی بوُلسا 40 مۆنگ 806 آدام.

دۆین 20 مۆنگ 817 آدام ساغلیغینا قوُوشدی.

ساغلیغینا قوُوشانلارینگ سانی 3 میلیون 35 مۆنگ 43 آدامدان گچدی.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار