تۆرکیه اوچار ساپارلاریندا اوروپادا بیرینجی بوُلدی

تۆرکیه 26-نجی یانواردا 1297 اوچارا حیذمات بردی

1572923
تۆرکیه اوچار ساپارلاریندا اوروپادا بیرینجی بوُلدی

 

تۆرکیه، 26-نجی یانواردا اوروپادا اینگ کؤپ اوچار ساپاری قوران یورت بوُلدی.

شوُل گۆن تۆرکیه 1297 اوچارا حیذمات بردی.

یوروکنترل ینگ برن ماغلوماتینا گؤرأ سه شنبه گۆنی تۆرکیأنینگ هوُوا ترافیک کنترل مرکزی 1297 اوچارا حیذمات بردی و اوروپادا بیرینجی بوُلدی.

ایستامبول قوُنالغاسی 425 اوچار ساپاری بیلن اوروپادا اینگ کؤپ اوچار قاتنادان قوُنالغا.


اتیکتلر: #اوروپا , #اوچار

دِگیشلی حابارلار