تۆرکیه ده کروناویروس بیلن باغلانشیقلی یاغدای

ساغلیغینا قوُوشانلارینگ سانی 2 میلیون 322 مۆنگ 511 آداما یتدی

1571751
تۆرکیه ده کروناویروس بیلن باغلانشیقلی یاغدای

 

تۆرکیه ده سوُنگقی 24 ساغاتدا کروناویروس سبأپلی 134 آدام آرادان چیقدی.

آرادان چیقانلارینگ سانی 25 مۆنگ 344 آداما یتدی.

دۆین 180 مۆنگ 303 آدام تست بردی.

شوُلاردان 681 آدامینگ کسل بوُلاندیغی آنیقلاندی.

دۆین کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی نینگ 7 مۆنگ 103 آدام بوُلاندیغی بیلدیریلدی.

سوُنگقی 24 ساغاتدا 8 مۆنگ 108 آدام ساغلیغینا قوُوشدی.

ساغلیغینا قوُوشانلارینگ سانی 2 میلیون 322 مۆنگ 511 آداما یتدی.

تۆرکیه ده شو واغتا چنلی کروناویروس واکسنینی اوردورانلارینگ سانی دا 1 میلیون 410 مۆنگ آدامدان گچدی.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار