تۆرکیه، عیراغینگ قشونینا قوُلداو برمأگه دوُوام ادیأر

تۆرکیأنینگ میللی قوُرانماق وزیرلیگی، عیراغینگ قشونینا قوُلداو برمأگه دوُوام ادیأر

1571409
تۆرکیه، عیراغینگ قشونینا قوُلداو برمأگه دوُوام ادیأر

 

میللی قوُرانماق وزیرلیگی، عیراغینگ قشونینا قوُلداو برمه ک و ناتونینگ عیراق داقی وظیپه سینه دوُوام اتدیرمه ک اۆچین تۆرکیه دن 25 پرسنلینگ شوُل یوردا گیدندیگینی بیلدیردی.

تۆرکیأنینگ میللی قوُرانماق وزیرلیگی، عیراغینگ قشونینا قوُلداو برمأگه دوُوام ادیأر.

بو 25 پرسنل بغدات دا ناتونینگ بیر آغضاسی حؤکمۆنده عیراغینگ قشونینا قوُلداو برر.

پرسنلینگ آراسیندا بیر ژنرال دا بار.دِگیشلی حابارلار