تۆرکیه ده کروناویروس بیلن باغلانشیقلی ماغلومات

ساغلیغینا قوُوشانلارینگ سانی 2 میلیون 134 مۆنگ 403 آداما یتدی

1570930
تۆرکیه ده کروناویروس بیلن باغلانشیقلی ماغلومات

 

تۆرکیه ده سوُنگقی 24 ساغاتدا 137 آدام کروناویروس سبأپلی آرادان چیقدی.

آرادان چیقانلارینگ سانی 25 مۆنگ 210 آداما یتدی.

دۆین 151 مۆنگ 109 آدام تست بردی.

شوُلاردان 671 آدامینگ کرونا سبأپلی کسِل بوُلاندیغی حابار بریلدی.

کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی دا سوُنگقی گۆنده 5 مۆنگ 642 آدام.

دۆین 6 مۆنگ 682 آدام ساغلیغینا قوُوشدی.

ساغلیغینا قوُوشانلارینگ سانی 2 میلیون 134 مۆنگ 403 آداما یتدی.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار