تۆرکیه ده کروناویروس بارادا ماغلومات

ساغلیغینا قوُوشانلارینگ سانی 2 میلیون 290 مۆنگ 32 آداما یتدی

1568722
تۆرکیه ده کروناویروس بارادا ماغلومات

 

تۆرکیه ده سوُنگقی 24 ساغاتدا 153 آدام کروناویروس سبأپلی آرادان چیقدی.

آرادان چیقانلارینگ سانی 24 مۆنگ 640 آداما یتدی.

دۆین 165 مۆنگ 109 آدام تست بردی.

شوُلاردان 743-ی نینگ کروناویروس سبأپلی کسل بوُلاندیغی حابار بریلدی.

کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی بوُۀسا 6 مۆنگ 289 آدام.

دۆین 6 مۆنگ 113 آدام ساغلیغینا قوُوشدی.

ساغلیغینا قوُوشانلارینگ سانی 2 میلیون 290 مۆنگ 32 آداما یتدی.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار