تۆرکیه ده کروناویروس ینگ تأثیری آزالیار

ساغلیغینا قوُوشانلارینگ سانی 2 میلیون 218 مۆنگ 464 آداما یتدی

1562390
تۆرکیه ده کروناویروس ینگ تأثیری آزالیار

 

تۆرکیه ده کروناویروس بیلن گؤره ش دوُوام ادیأر.

سوُنگقی 24 ساغاتدا کروناویروس سبأپلی 171 آدام آرادان چیقدی.

آرادان چیقانلارینگ سانی 23 مۆنگ 152 آداما یتدی.

دۆین 179 مۆنگ 208 آدام تست بردی.

شوُلاردان 983 آدامینگ کروناویروس سبأپلی کِسِل بوُلاندیغی آنیقلاندی.

دۆین کروناویروس یوُقاشانلارینگ سانی 9 مۆنگ 809 آداما یتدی.

10 مۆنگ 13 آدام ساغلیغینا قوُوشدی.

ساغلیغینا قوُوشانلارینگ سانی 2 میلیون 218 مۆنگ 464 آداما یتدی.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار