تۆرکیه ده کروناویروس بیلن باغلانشیقلی ماغلومات

ساغالیپ کسلحانالاردان چیقانلارینگ سانی 299 مۆنگ 679 آداما یتدی

1510087
تۆرکیه ده کروناویروس بیلن باغلانشیقلی ماغلومات

تۆرکیه ده سوُنگقی 24 ساغاتدا 66 آدام کروناویروس سبأپلی آرادان چیقدی.

کروناویروس سبأپلی ییتگیلرینگ سانی 9 مۆنگ 80 آداما یتدی.

دۆین 116 مۆنگ 103 آدام تست بردی.

شوُلاردان 1693 آداما کرونا ویروسی نینگ یوُقاشاندیغی حابار بریلدی.

دۆین 1311 آدام بجرگی آلیپ کسلحانالاردان چیقدی.

ساغالیپ کسلحانالاردان چیقانلارینگ سانی 299 مۆنگ 679 آداما یتدی.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار