أردوُغان گۆنۆبیرلیک قطر ساپارینی تاماملادی

دوحه ده گچیریلن دوشوشیق 3 ساغات دوُوام اتدی

1447966
أردوُغان گۆنۆبیرلیک قطر ساپارینی تاماملادی

 

تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی رجب طیب أردوُغان گۆنۆبیرلیک ایش ساپاری بیلن دوحه ده دوشوشیق گچیردی.

قطر امیری شیخ تمیم بن حمد آل ثانی بیلن دوشوشان أردوُغان دوشیشیقدان سوُنگ تۆرکیأ قایتدی.

دوحه ده گچیریلن دوشوشیق 3 ساغات دوُوام اتدی.

دوشوشیقدان سوُنگرا رسمی ایش ناهاری بریلدی.

أردوُغان بیلن بیله لیگیندأکی توُپار دوشوشیقدان سوُنگ تۆرکیأ قایتدی.دِگیشلی حابارلار