تۆرکیه ده کروناویروس بیلن باغلانشیقلی ماغلومات

کسلحانالاردان چیقانلارینگ سانی 170 مۆنگ 595 آداما یتدی

1445000
تۆرکیه ده کروناویروس بیلن باغلانشیقلی ماغلومات

 

تۆرکیه ده دۆین کروناویروس سبأپلی 15 آدام آرادان چیقدی.

آرادان چیقانلارینگ سانی 5 مۆنگ 97 آداما یتدی.

دۆین 48 مۆنگ 309 آدام تست بردی.

شولاردان 1356 آداما کرونا ویروسی نینگ یوُقاشاندیغی بیلدیریلدی.

دۆین 1413 آدام بجرگی آلیپ کسلحانالاردان چیقدی.

قوُوی بوُلوپ کسلحانالاردان چیقانلارینگ سانی 170 مۆنگ 595 آداما یتدی.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار