تۆرکیه‌ده کروناویروس بیلن گؤره‌شه دوُوام ادیلیأر

شو واغتا چنلی بجرگی آلیپ کسلحانالاردان چیقانلارینگ سانی 129 مۆنگ 921 آداما یتدی

1428414
تۆرکیه‌ده کروناویروس بیلن گؤره‌شه دوُوام ادیلیأر

 

تۆرکیه ده تأزه گؤرنۆشلی کروناویروس (کووید- 19) بیلن گؤره‌ش دوُوام ادیأر.

سونگقی گۆنلرده هم ییتگیلر هم کرونا یوُقاشان آداملارینگ سانی آزالیار.

دۆین ویروس سبأپلی 22 آدام آرادان چیقدی.

آرادان چیقانلارینگ سانی 4 مۆنگ 585 آداما یتدی.

32 مۆنگ 325 آدام تست بردی.

شولاردان 786 آداما کروناویروس یوُقاشاندیغی بیلدیریلدی.

دۆین بجرگی آلیپ کسلحانالاردان چیقانلارینگ سانی 974 آداما یتدی.

شو واغتا چنلی بجرگی آلیپ کسلحانالاردان چیقانلارینگ سانی 129 مۆنگ 921 آداما یتدی.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار