تۆرکیه‌ده دۆین کروناویروسینگ ییتگیلری 23 آداما یتدی

دۆین 1092 آدام بجرگی آلیپ کسلحانالاردان چیقدی

1420793
تۆرکیه‌ده دۆین کروناویروسینگ ییتگیلری 23 آداما یتدی

 

تۆرکیه ده کروناویروس یوُقانچ کسلینده آرادان چیقانلارینگ سانی آزالماغا دوُوام ادیأر.

بجرگی آلیپ کسلحانالاردان چیقانلارینگ سانی دا یوُقارلایار.

دۆین کروناویروس سبأپلی ییتگیلرینگ سانی 23 آداما یتدی.

باشیندان بأری آرادان چیقانلارینگ سانی 4 مۆنگ 222 آداما یتدی.

دۆین 20 مۆنگ 838 آدام تست بردی.

شولاردان 972-سینده کرونا ویروسی نینگ باردیغی آنیقلاندی.

دۆین 1092 آدام بجرگی آلیپ کسلحانالاردان چیقدی.

شیله لیک بیلن بجرگی آلیپ کسلحانالاردان چیقانلارینگ سانی دا 113 مۆنگ 997 آداما یتدی.


اتیکتلر: #کروناویروس

دِگیشلی حابارلار