تۆرکیه انگلستانا ایکینجی گِزه‌ک کؤمِک ایبردی

تۆرکیه انگلستانا ایکینجی کؤمِگینی ایبردی

1396513
تۆرکیه انگلستانا ایکینجی گِزه‌ک کؤمِک ایبردی

تۆرکیه دۆرلی یورتلارا کروناویروسا قارشی کؤمِک ایبریأر.

شو گۆن تۆرکیه انگلستانا ایکینجی کؤمِگینی ایبردی.

دۆرلی لوقمانچیلیق کؤمِگینی بریتانیا ایبرن تۆرکیه موندان اوزال دا اوروپا و آسیاداقی کؤپ سانلی یوردا کؤمِک ایبریپدی.

 

 

 


اتیکتلر: #کؤمِک , #انگلستان

دِگیشلی حابارلار