تۆرکیه گۆلیستان و مازندران دا سیلدا قالانلارا کؤمِک برمأگه طایار

تۆرکیأنینگ ایلچیحاناسی توییتردان برن یازماچا بیاناتیندا تۆرکیأنینگ هر حیلی کؤمِک برمأگه طایاردیغینی بیلدیردی

تۆرکیه گۆلیستان و مازندران دا سیلدا قالانلارا کؤمِک برمأگه طایار

 

تۆرکیه گۆلیستان و مازندران ولایاتلاریندا سیل سبأپلی ضِلِل گؤرِن یرلره کؤمِک برمأگه طایار.

تۆرکیأنینگ تهران داقی ایلچیحاناسی سیل سبأپلی ضِلِل گؤرِنلر بیلن دویغوداشلیق بیلدیردی و "تۆرکیه جمهوریتی هر حیلی کؤمِک برمه‌ک اۆچین طایار" دییپ بیلدیردی.

تۆرکیأنینگ ایلچیحاناسی توییتردان برن یازماچا بیاناتیندا تۆرکیأنینگ هر حیلی کؤمِک برمأگه طایاردیغینی بیلدیردی.

ایران ینگ گۆلیستان و مازندران ولایاتلاریندا آشاکؤپ یاغان یاغیشلار سیلا سبأپ بۇلوپدی.

سیل ایلایتا دا تۆرکمن صحراداقی کؤپ سانلی شأهِر و اۇبا ضلل بردی.

(فوتوصورات: محمد مهیمنی/ مهرنیوز)دِگیشلی حابارلار