قونیه ده گۆنشدن الکتریک اؤندۆرِن دسگالار قورالیار

بو دسگالار ییلدا ۳۰ مۆنگ مگاوات الکتریک اؤندۆرِر

483434
قونیه ده گۆنشدن الکتریک اؤندۆرِن دسگالار قورالیار

 

تۆرکیأنینگ  گۆنِشدن الکتریک اؤندۆرِن  اینگ اولی دسگالاری قونیه ده قورالدی.

۴۳ هکتار یرده قورالان قیزاؤرِن گۆنش دسگالاری اۆچین ۲۰ میلیون دلار حارجاندی.

بو دسگالار یرلی سیستم بیلن چالیشار.

بو دسگالار ییلدا ۳۰ مۆنگ مگاوات الکتریک اؤندۆرِر.


اتیکتلر: #قونیه

دِگیشلی حابارلار