پأکیستان تۆرکمنیستان دان سووقلاندیریلان طبیغی گاز ساتین آلماق ایسله یأر

پأکیستان اوُوغانیستان ینگ اۆستی بیلن تۆرکمن گازینی ساتین آلماق ایسله یأر

1916589
پأکیستان تۆرکمنیستان دان سووقلاندیریلان طبیغی گاز ساتین آلماق ایسله یأر

 

پأکیستان اسلام جمهرویتی قیشدا بۆتین یورتدا طبیغی گازا بوُلان ایسله گینگ آرتماغی نتیجه سینده اوُوغانیستان ینگ اۆستی بیلن تۆرکمنیستان دان سووقلاندیریلان طبیغی گاز آلمماقچی.

پأکیستان تودی یینگ برن ماغلوماتینا گؤرأ پأکیستان ینگ اوُوغانیستان سرحدینده یرله شیأن چمن شهریندأکی گۆمرۆک اۆستی بیلن سووقلاندیریلان طبیغی گاز ساتین آلماق ایسله یأر.

 دِگیشلی حابارلار