تۆرکمنیستان دا ۴.۹ میلیون بانک کارتی بار

تۆرکمنیستان ینگ مرکز بانکی نینگ برن ماغلوماتینا گؤرأ یورتدا 4 میلیون 981 مۆنگ 684 پلاستیک بانک کارتی بار

1865758
تۆرکمنیستان دا ۴.۹ میلیون بانک کارتی بار
Türkmenistan Manatı Türkmenistan parası.jpg

 

تۆرکمنیستان ینگ مرکز بانکی نینگ برن ماغلوماتینا گؤرأ یورتدا 4 میلیون 981 مۆنگ 684 پلاستیک بانک کارتی بار.

2022-نجی ییلینگ باشیندان بأری تۆرکمنیستان ینگ بانکلاری اولانیجیلارا 210 مۆنگ 723 تأزه کارت بردی.

شو واغتقی اولانیجیلارینگ 1 میلیون 886 مۆنگ سانیسی دایحان بانک پلاستیک کارتلارینی اولانیار.

تۆرکمنیستان بانک 976 مۆنگ 227 کارت، حالق بانک دا 548 مۆنگ 882 پلاستیک بانک بیلن یورتدا سوُنگراقی اوُرونلاری ایه له یأر.دِگیشلی حابارلار