اؤزبک‌لر اؤز یوُلباشچیسینی سایلایار

اؤزبگیستان جمهورباشلیغینی سایلایار

1724172
اؤزبک‌لر اؤز یوُلباشچیسینی سایلایار

اؤزبگیستان ینگ حالقی اؤز یوُلباشچیسینی سایلاماق اۆچین یکشنبه گۆنی سس بردی.

بو سایلاودا 5 دالاشگأر یاریشیار.

21 میلیون 266 مۆنگ سایلاوچی سس بریپ بیلیأردی.

مرکزی سایلاو کمیسیونی بو سایلاودا سس بریپ بیلیأنلرینگ 80.8 گؤتریمی (16 میلیون 36 مۆنگ 914 آدامینگ) سس برندیگینی بیلدیردی.

اؤزبکلر 5 ییل یوُلباشچیلیق اتجک جمهورباشلیغینی بو سایلاو بیلن بِللأر.

دۆین اؤزبگیستان ینگ شو واغتقی جمهورباشلیغی شوکت میرضیایف ده عایالی بیلن داشکنت ینگ میرزا اولوغ بگ شهرینده اؤز سسینی بردی.

اؤزبگیستان ینگ مرکزی سایلاو کمیسیونی بو سایلاو اۆچین 14 سایلاو بؤلگه سینده 10 مۆنگ 761 صاندیق قوردی.

سایلاوا 50 یورتدان 971 حالقارا سینچی دا قاتناشدی.

سایلاوا 20 حالقارا قورلوشیق دا سینچیلیق ادیأر.

 دِگیشلی حابارلار