تۆرکیه، آذربایجان و پأکیستان اوُرتاق تۆرگِنله‌شیک گچیردی

"اۆچ دوُغان 2021" آدی بریلن تۆرگِنله‌شیگه قاتناشان توُپارلار آتوو بارادا ساپاق گچیردی

1705884
تۆرکیه، آذربایجان و پأکیستان اوُرتاق تۆرگِنله‌شیک گچیردی

 

تۆرکیه، آذربایجان و پأکیستان ینگ یؤریته گۆیچلری آذربایجان ینگ پایتاغتی باکودا اوُرتاق قشون تۆرگِنله‌شیگینی گچیردی.

"اۆچ دوُغان 2021" آدی بریلن تۆرگِنله‌شیگه قاتناشان توُپارلار آتوو بارادا ساپاق گچیردی.

بو تۆرگِنله‌شیک 20-نجی سنتیابرا چنلی دوُوام ادر.

 دِگیشلی حابارلار