تۆرکمنیستان ینگ بیلیم وزیری اۆیتگه‌دی

تۆرکمنیستان ینگ تأزه بیلیم وزیری قوربان‌گۆل آتایووا

1697416
تۆرکمنیستان ینگ بیلیم وزیری اۆیتگه‌دی

 

تۆرکمنیستان ینگ بیلیم وزیری وظیپه‌سیندن بوُشادیلدی.

تۆرکمنیستان ینگ جمهورباشلیغی قوربان قولی بردی محمدوف وزیرلر کابینه سی نینگ گینگیشله‌یین مجلیسینی گچیردی.

کابینه مجلیسی نینگ باشیندا، تۆرکمنیستان ینگ جمهورباشلیغی، اوُرازگلدی قوربانوو-ی ایشده قوُیبرن دۆیپلی کمچیلیکلری اۆچین بیلیم وزیرلیگی وظیپه سیندن بوُشادیپ بو وظیپأ قوربان‌گۆل آتایووا-نی بِلله‌دی.

قوربان گۆل آتایووا موندان اوُزال تۆرکمنیستان ینگ کأردِشلر آرقالاشیغی نینگ میللی مرزکی نینگ و زنانالار بیرله‌شیگی نینگ باشلیغی وظیپه سینده ایشله‌یأردی.

بیله‌کی تاراپدان بردی محمدوف، تۆرکمنیستان ینگ وزیرلر کابینه سی نینگ باشلیغی نینگ اوُرونباساری مأمِت میراد گلدی نیازوو-ی وظیپه سیندن بوُشاتدی و اوُنونگ یرینه ساپاردوردی توُیلی‌یوو-ی بِلله دی.

 دِگیشلی حابارلار