بالقان ولایاتیندا 7 آیدا 82 مۆنگ تن نبیت چیقاریلدی

یاشیل دپه نبیت چیقاریش مرکزیندن 82 مۆنگ 62 تن نبیت چیقاریلدی

1695406
بالقان ولایاتیندا 7 آیدا 82 مۆنگ تن نبیت چیقاریلدی

تۆرکمنیستان ینگ بالقان ولایاتیندا 7 آیدا 82 مۆنگ تن نبیت چیقاریلدی.

یاشیل دپه نبیت چیقاریش مرکزیندن 82 مۆنگ 62 تن نبیت چیقاریلدی.

تۆرکمنیستان ینگ بالقان ولایاتی و حازار دنگیزیندن نبیت و گاز چیقاریلماغا دوُوام ادیأر.دِگیشلی حابارلار