آذربایجان ینگ تۆرکیه دأکی تأزه ایلچیسی رشات ممدوف

موندان اوُزال آذربایجان ینگ قازاغیستان داقی ایلچیسی بوُلان رشات ممدوف تۆرکیه ده وظیپأ بِلله ندی

1680369
آذربایجان ینگ تۆرکیه دأکی تأزه ایلچیسی رشات ممدوف

 

آذربایجان ینگ جمهورباشلیغی الهام علی یف تاراپیندان آذربایجان ینگ آنکاراداقی تأزه ایلچیسی بِلله ندی.

موندان اوُزال آذربایجان ینگ قازاغیستان داقی ایلچیسی بوُلان رشات ممدوف تۆرکیه ده وظیپأ بِلله ندی.

2017-نجی ییلدا تۆرکیه ده ایلچی بوُلان آذربایجان ینگ اوُزالقی ایلچیسی حازار ابراهیم باکوآ چاغیریلیپدی.


اتیکتلر: #آذربایجان

دِگیشلی حابارلار