تۆرکمنیستان بیلن تۆرکیأنینگ آراسیندا یۆک گأمیسی قاتنادیلار

تۆرکمنیستان بیلن تۆرکیأنینگ آراسیندا گأمی بیلن یۆک آلیپ باریلار

1663635
تۆرکمنیستان بیلن تۆرکیأنینگ آراسیندا یۆک گأمیسی قاتنادیلار

 

تۆرکمنیستان ینگ عألم شیپینگ آدینداقی شرکتی ولگا- دن کانالی اۆستی بیلن تۆرکمنیستان- تۆرکیه آراسیندا یۆک گأمیلرینی قاتنادار.

عألم گأمیچیلیک شرکتی حازار دنگیزی- قارادنگیز، مارمارا و آق دنگیز آراسیندا قاتنار و تۆرکیه بیلن تۆرکمنیستان ینگ آراسیندا گأمی آرقالی یۆک آلیپ بارماق حیذماتینی برر.

بو شرکتینگ گأمیلری هر هپده تۆرکیأنینگ دنگیزیاقا شهرلری نینگ اسکله لری بیلن تۆرکمن‌باشی شهری آراسیندا قاتنار.دِگیشلی حابارلار