تۆرک دۆنیأسی نینگ مدنیت پایتاغتلاری نینگ سرگیسی آچیلدی

کاستامونو شهری 2018-نجی ییلدا تۆرک دۆنیأسی نینگ مدنیت پایتاغتی بوُلوپدی

1663641
تۆرک دۆنیأسی نینگ مدنیت پایتاغتلاری نینگ سرگیسی آچیلدی

 

تۆرکیأنینگ کاستامونو شهرینده تۆرک دۆنیأسی نینگ مدنیت پایتاغتلاری نینگ سرگیسی آچیلدی.

کاستامونونینگ ولایات حأکیملیگی و تۆرک سوُی تاراپیندان آچیلان بو سرگیده تۆرک دۆنیأسی نینگ مدنیت پایتاغتلاری نینگ فتوصوراتی سِرگیله نیأر.

کاستامونو شهری 2018-نجی ییلدا تۆرک دۆنیأسی نینگ مدنیت پایتاغتی بوُلوپدی.

 دِگیشلی حابارلار