ارسین تاتار تۆرکیأ گلیأر

تاتار بیلن أردوُغان ینگ دوشوشیغیندا ایکی یوردونگ آراقاتناشیغی دوُلولیغینا سلجریلر

1628123
ارسین تاتار تۆرکیأ گلیأر

 

دمیرقازیق قبرس تۆرک جمهوریتی نینگ جمهورباشلیغی ارسین تاتار تۆرکیأ گلیأر.

ارسین تاتار تۆرکیأنینگ جمهورباشلیغی رجب طیب أردوُغان ینگ چاقیلیغی بیلن تۆرکیأ ایش ساپارینی قورار.

تاتار بیلن أردوُغان ینگ دوشوشیغیندا ایکی یوردونگ آراقاتناشیغی دوُلولیغینا سلجریلر.

27-29-نجی آپریل دا ژنو ده قبرس باراسیندا ماصلاحات گچیریلر.

تۆرکیه بیلن دمیرقازیق قبرس تۆرک جمهوریتی نینگ یوُلباشچیلاری نینگ دوشوشیغیندا شوُل ماصلاحات بارادا دا گنگه شیلر.دِگیشلی حابارلار