آذربایجان دا کروناویروس کِسِلی بارادا ماغلومات

آرادان چیقانلارینگ سانی 4140 آداما یتدی

1623743
آذربایجان دا کروناویروس کِسِلی بارادا ماغلومات

 

آذربایجان دا شو واغتا چنلی 300 مۆنگ 666 آداما کروناویروس یوُقاشدی.

کروناویروس یوُقاشانلاردان 264 مۆنگ 403 آدام ساغلیغینا قوُوشدی.

آرادان چیقانلارینگ سانی 4140 آداما یتدی.

 


اتیکتلر: #آذربایجان

دِگیشلی حابارلار