اؤزبگیستان دا حالقارا پارچا کنفرانسی باشلادی

اؤزبگیستان پارچا ساتووینی ۲ میلیارد دلارا یتیرمه ک ایسله یأر

اؤزبگیستان دا حالقارا پارچا کنفرانسی باشلادی

 

اؤزبگیستان ینگ باش وزیری نینگ اۇرونباساری الیار غنی یف شو ییل پارچا (ماتا) اؤنۆملری نینگ داشاساتووی نینگ ۲ میلیارد دلارا چیقاریلماغینی ماقصات ادینیأندیکلرینی آیتدی.

داشکنت ده باشلان پارچا گۆنلری چأره سینده ۲-نجی حالقارا پارچا کنفرانسی گچیریلیأر.

کنفرانسا دۆنیأنینگ ۲۰ یوردوندان ۱۰۰ جۇغاپکأر قاتناشیار.

 


اتیکتلر: اؤزبگیستان

دِگیشلی حابارلار