تۆرکمنیستان دا ۷۶۰ مۆنگ هکتاردا بوغدای اِکیلیأر

تۆرکمنیستان ۱.۶ میلیون تن بوغدای آندۆرمه‌ک ایسله یأر

796008
تۆرکمنیستان دا ۷۶۰ مۆنگ هکتاردا بوغدای اِکیلیأر

تۆرکمنیستان دا ۷۶۰ مۆنگ هکتار یرده بوغدای اِکیلیأر.

۲۰۱۸-نجی ییلدا آحال ولایاتیندا ۴۵۰ مۆنگ، ماری ولایاتیندا ۳۸۰ مۆنگ، لباپ ولایاتیندا ۳۵۰ مۆنگ، داش اوغوز ولایاتیندا ۳۰۰ مۆنگ و بالقان ولایاتیندا ۱۲۰ مۆنگ تن بوغدای اؤندۆرمه‌ک ایسله نیأر.

تۆرکمنیستان پامیق و بوغدای تایدان اۇرتا آسیانینگ اینگ مؤهۆم یورتلاریندان بیریدیر.

 

 دِگیشلی حابارلار