اینفوگرافیک: فرات دریاسی‌نینگ دمیرقازیغیندا نأمه بۇلار

سوریأنینگ دمیرقازیغیندا یاغدای نأحیللی بۇلار

فرات دریاسی‌نینگ گۆن‌دۇغاری

سوریه ده تۆرکیأنینگ فرات دریاسی‌نینگ دمیرقازیغینا پلانی نأمه‌دیر؟


اتیکتلر: سوریه , فرات