پالان دؤکِن اسکی مرکزی

ارضروم هم اسکی مرکزی هم ده طاغاملاری و تاریحی جایلاری بیلن توریستلارینگ آراسیندا تانالیان شأهِر

ارضروم: پالان دؤکن اسکی مرکزی

ارضروم داقی پالان دؤکن اسکی مرکزینه هر ییل مۆنگلرچه توریست باریار


اتیکتلر: پالان دؤکن , ارضروم