فتوگالری: آتاتۆرک ینگ جایلانماغی

تۆرکیه جمهوریتی نینگ اساسلاندیریجی جمهورباشلیغی و یۇلباشچیسی مصطفی کمال آتاتۆرک ۱۹۳۸-نجی ییلینگ نوامبر آیی نینگ ۱۰-نجی گۆنۆنده بو دۆنیأ گؤزۆنی یومدی. ۱۵ ییل سۇنگرا ۱۹۵۳-نجی ییلینگ نوامبر آیی نینگ ۱۰-نجی گۆنۆنده آتاتۆرک ینگ جینازاسی دابارالی یاغدایدا آنکاراداقی آنیت قابیر آدلی یرده حۇرمات بیلن جایلاندی. شو گۆنکی گۆنده، هر ییل یۆزمۆنگلرچه آدام اۇنونگ قبورینی زیارات ادیأر. هر ییلینگ ۱۰-نجی نوامبریندا تۆرکیه ده ساغات ۰۹.۰۵-ده کؤپ آدام آتاتۆرک‌ینگ حۇرماتینا آیاقدا دوریار.

تۆرکیأنینگ اساسلاندیریجی یۇلباشچیسی مصطفی کمال آتاتۆرک

تۆرکیه جمهوریتی نینگ اساسلاندیریجی جمهورباشلیغی و یۇلباشچیسی مصطفی کمال آتاتۆرک ۱۹۳۸-نجی ییلینگ نوامبر آیی نینگ ۱۰-نجی گۆنۆنده بو دۆنیأ گؤزۆنی یومدی.

۱۵ ییل سۇنگرا ۱۹۵۳-نجی ییلینگ نوامبر آیی نینگ ۱۰-نجی گۆنۆنده آتاتۆرک ینگ جینازاسی دابارالی یاغدایدا آنکاراداقی آنیت قابیر آدلی یرده حۇرمات بیلن جایلاندی. شو گۆنکی گۆنده، هر ییل یۆزمۆنگلرچه آدام اۇنونگ قبورینی زیارات ادیأر.

هر ییلینگ ۱۰-نجی نوامبریندا تۆرکیه ده ساغات ۰۹.۰۵-ده کؤپ آدام آتاتۆرک‌ینگ حۇرماتینا آیاقدا دوریار.


اتیکتلر: آتاتۆرک