"۱۹۱۵ چاناق قالا کؤپرۆسی" آچیلدی

دۆنیأنینگ اینگ اولی کؤپرۆلریندن بیری بوُلان "۱۹۱۵ چاناق قالا کؤپرۆسی" آچیلدی

"۱۹۱۵ چاناق قالا کؤپرۆسی" آچیلدی

دۆنیأنینگ اینگ اولی کؤپرۆلریندن بیری بوُلان "۱۹۱۵ چاناق قالا کؤپرۆسی" آچیلدی.


اتیکتلر: چاناق قالا , چاناق قالا کؤپرۆسی