تۆرکمن یوُلباشچی ایران دا ساپاردا بوُلدی

تۆرکمنیستان ینگ جمهورباشلیغی سردار بردی محمدوف رسمی ساپار بیلن تهران دا بوُلدی

بردی‌محمدوف تهران‌دا

تۆرکمنیستان ینگ جمهورباشلیغی سردار بردی محمدوف رسمی ساپار بیلن تهران دا بوُلدی. بردی محمدوف، سعدآباد کؤشگۆنده ایرانلی ایشدشی ابراهیم رئیسی بیلن دوشوشیق گچیردی. ایکی یوردونگ آراسیندا 9 رسمی‌ناما قوُل چکیلدی.


اتیکتلر: