قازاق یوُلباشچی رسمی ساپار بیلن تۆرکیه‌ده بوُلدی

قازاغیستان ینگ جمهورباشلیغی قاسیم جوُمارت توُقایف رسمی ساپار بیلن تۆرکیأنینگ پایتاغتی آنکارا گلدی.

توُقایف تۆرکیه ده

قازاغیستان ینگ جمهورباشلیغی قاسیم جوُمارت توُقایف رسمی ساپار بیلن تۆرکیأنینگ پایتاغتی آنکارا گلدی.


اتیکتلر: قاسیم جوُمارت توُقایف , قازاغیستان