فتوگالری: اؤزبک یوُلباشچی تۆرکمنیستان‌دا ساپاردا بوُلدی

اؤزبگیستان ینگ جمهورباشلیغی شوکت میرضیایف تۆرکمنیستان ینگ پایتاغتی آشغابات دا رسمی ساپاردا بوُلدی.

میرضیایف تۆرکمنیستان‌دا

اؤزبگیستان ینگ جمهورباشلیغی شوکت میرضیایف تۆرکمنیستان ینگ پایتاغتی آشغابات دا رسمی ساپاردا بوُلدی


اتیکتلر: تۆرکمنیستان , اؤزبگیستان , آشغابات , داشکنت , میرضیایف