بۆتین دۆنیأ چاروادارلار اوُیونی‌نینگ رسمی داباراسی

4-نجی بۆتین دۆنیأ چاروادارلار اوُیونی رسمی دابارا بیلن تۆرکیأنینگ بورسا ولایاتی نینگ ایزنیک شهرینده باشلادی

بۆتین دۆنیأ چاروادارلار اوُیونی

4-نجی بۆتین دۆنیأ چاروادارلار اوُیونی رسمی دابارا بیلن تۆرکیأنینگ بورسا ولایاتی نینگ ایزنیک شهرینده باشلادی


اتیکتلر: بورسا , ایزنیک , چاروادارلار