اسلام مدنیتلری موزه سی

اسلام مدنیتلری موزه سی

اسلام مدنیتلری موزه سی

ایستامبول دا چاملیجاداقی اولی متجیتده اسلام مدنیتلری موزه سی آچیلدی. بو موزه ده اسلام و تۆرک دۆنیأسی نینگ تاریحی اثرلری سِرگیله‌نیأر.


اتیکتلر: اسلام مدنیتلری موزه سی