هیراپولیس و پاموق قالا سیاحاتچیلیق مرکزی

تۆرکیأنینگ اینگ اۇوادان یرلریندن پاموق قالا و هیراپولیس آنتیک شأهِرینه هر ییل یۆزمۆنگلرچه توریست گلیأر. میلاددان اۇزال ۲۰۰-نجی ییلدان قالان هیراپولیس آنتیک شأهِریندأکی هیراپولیس آنتیک حۇوضی یونسکو تاراپیندان بۆتین دۆنیأ مدنیت میراثی ساناوینا دگیشلی یرلردن بیری. بو حۇوضدا مصرینگ تانیمال زنانالاریندان کلئوپاترانینگ یۆزِه‌ندیگی رۇوایات ادیلیأر.

هیراپولیس و پاموق قالا سیاحاتچیلیق مرکزی

تۆرکیأنینگ اینگ اۇوادان یرلریندن پاموق قالا و هیراپولیس آنتیک شأهِرینه هر ییل یۆزمۆنگلرچه توریست گلیأر. میلاددان اۇزال ۲۰۰-نجی ییلدان قالان هیراپولیس آنتیک شأهِریندأکی هیراپولیس آنتیک حۇوضی یونسکو تاراپیندان بۆتین دۆنیأ مدنیت میراثی ساناوینا دگیشلی یرلردن بیری. بو حۇوضدا مصرینگ تانیمال زنانالاریندان کلئوپاترانینگ یۆزِه‌ندیگی رۇوایات ادیلیأر.


اتیکتلر: پاموق قالا , هیراپولیس