آرژانتینلیلار مارادونا بیلن حوُشلاشدی

مۆنگلرچه آرژانتینلی، بوینس آیرس شهرینده قاهریمانلاری دیه گو آرماندو مارادونا بیلن حوُشلاشدی

آرژانتینلیلار مارادونا بیلن حوُشلاشدی

مۆنگلرچه آرژانتینلی، بوینس آیرس شهرینده قاهریمانلاری دیه گو آرماندو مارادونا بیلن حوُشلاشدی.

مارادونا چهارشنبه گۆنی 60 یاشینداقا آرادان چیقدی.


اتیکتلر: فوتبال , مارادونا , آرژانتین