۲۰۱۸-نجی ییلدا تۆرکیأنینگ سیاحاتچیلیق گیردجیسی

۲۰۱۸-نجی ییلدا تۆرکیأنینگ سیاحاتچیلیق گیردجیسی

 

تۆرکیأنینگ سیاحاتچیلیق گیردجیسی ۲۰۱۸-نجی ییلدا ۱۲.۳ گؤتریم یۇقارلادی و ۲۹ میلیارد ۵۱۲ میلیون ۹۲۶ مۆنگ دلارا یتدی. اؤتن ییل تۆرکیأ ۴۵ میلیون ۶۲۸ مۆنگ ۶۷۳ توریست گلدی.

 


اتیکتلر: سیاحاتچیلیق , توریست