فوتبال: تۆرکیأنینگ میللی فوتبال توُپاری آلمان و ولز بیلن یاریشار

تۆرکیه 18-نجی نوُیابر شنبه گۆنی یؤریته یاریشدا آلمان بیلن یاریشار

2064990
فوتبال: تۆرکیأنینگ میللی فوتبال توُپاری آلمان و ولز بیلن یاریشار

 

تۆرکیأنینگ میللی فوتبال توُپاری آلمانیا و ولز بیلن یاریشار.

تۆرکیه 18-نجی نوُیابر شنبه گۆنی یؤریته یاریشدا آلمان بیلن یاریشار.

21-نجی نوُیابردا یورو 2024 یاریشلاری نینگ سایلاما اتابیندا تۆرک فوتبالچیلار ولز بیلن یاریشار.

تۆرکیأنینگ فوتبالچیلاری نینگ طایارلیقلاری ریو ادا دوُوام ادیأر.

تۆرکیأنینگ میللی فوتبال توُپاری ارتیر برلین شهرینه گیدر.دِگیشلی حابارلار