شکیرانینگ سؤیگۆلیسی اۆچین اوُقان آیدیمی 14 گینس رکوردینی قوُیدی!

شکیرانینگ جرارد پیکه اۆچین اوُقان آیدیمی یوتیوب دا بیر گۆنده دۆنیأده اینگ کؤپ اشیدیلن اسپانیول آیدیم بوُلدی

1958829
شکیرانینگ سؤیگۆلیسی اۆچین اوُقان آیدیمی 14 گینس رکوردینی قوُیدی!

 

بۆتین دۆنیأده تانالیان آیدیمچی شکیرا 12 ییللیق سؤیگۆلیسی بوُلان فوتبالچی جرارد پیکه دن آیریلاندان سوُنگرا اوُنگا قاهارلانیپ بیر آیدیم آیدیپدی.

بو آیدیم دۆنیأده 14 گینس رکوردینی قوُیدی.

46 یاشینداقی کلمبیالی آیدیمچی نینگ بو آیدیمی اسپاتیفای دا بیر گۆنده اینگ کؤپ قولاق آسیلان لاتین آیدیمی بوُلدی.

بو آیدیم یوتیوب دا دا بیر گۆنده دۆنیأده اینگ کؤپ اشیدیلن اسپانیول آیدیم بوُلدی.

شکیرا بو آیدیمی نینگ کؤپ یرینده سؤیگۆلیسی بوُلان پیکأ ایگنه باتیریان یالی گِپ قاقدیریاردی!

 دِگیشلی حابارلار