فوتبال: گالاتاسرای 2- آلانیااسپور 1

گالاتاسرای ینگیشلرینه دوُوام ادیأر

1934261
فوتبال: گالاتاسرای 2- آلانیااسپور 1

 

تۆرکیأنینگ زراعت آدینداقی کاپی نینگ یاریشلاریندا گالاتاسرای آلانیااسپور فوتبال توُپارینی 2-1 حاسابی بیلن ینگدی و چأریِک فینالا یوُقارلادی.

گالاتاسرای 16-نجی داقیقادا نلسون ینگ گلی بیلن 1-0 اؤنگه گچدی.

38-نجی داقیقادا مرتنس گالاتاسرای یینگ 2-نجی گلینی اوردی.

آلانیااسپورینگ گلینی 67-نجی داقیقادا کاوالیرو اوردی.

 دِگیشلی حابارلار