فوتبال: اوروپا یاریشلاریندا تۆرک گیجه‌سی

تۆرکیأنینگ 4 وکیلی ده اوُینالان یاریشلاریندا ینگیجی بوُلدی

1892727
فوتبال: اوروپا یاریشلاریندا تۆرک گیجه‌سی
Fenerbahçe.jpg
Başakşehir.jpg
Sivasspor.jpg

 

 

یوفانینگ اوروپا لیگینده دۆین گیجه تۆرکیه دن قاتناشیان دؤرت فوتبال توُپاری دا بأسدِه‌شلرینی ینگدی.

ترابزون اسپور فوتبال توُپاری فرانسیانینگ مشهور موناکو توُپارینی 4-0 حاسابی بیلن ینگدی.

فنرباغچه توُپاری دا آاک توُپارینی 2-1 ینگدی.

اوروپانینگ کنفرانس لیگینده ده سیواس اسپور کوزوونینگ بالکانی توُپارینی 2-1 حاسابی بیلن ینگدی.

باشاق شهیر فوتبال توُپاری دا ریگاس توُپارینی 3-0 حاسابی بیلن ینگدی.

باشاق شهیر بیلن سیواس اسپور اؤز گروهلاریندا بیرینجی یره ایه.

فنرباغچه و رن توُپارلاری اوروپا لیگیندأکی پروهلاریندا 10 بال بیلن بیرینجی و ایکینجی اوُرنی ایه له یأر.

ترابزون اسپور دا گروهیندا 9 بالا ایه فرنچاروش توُپاریندان سوُنگرا 6 بال بیلن ایکینجی اوُرنا ایه.

 دِگیشلی حابارلار